Aten English

Với hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi tự hào đã giúp hơn 110.000 học viên từ con số 0 chinh phục thành công tiếng Anh giao tiếp. Trong đó, phân nửa số học viên mới tham gia khóa học của Aten qua sự giới thiệu của các học viên cũ.

99% cảm thấy môi trường học thân thiện và chăm lo như ở ngôi nhà thứ 2.
97% học viên hài lòng với “Khoá phát âm chuẩn” và đạt mục tiêu đầu ra sau khoá học.
90% học viên giao tiếp tự tin với người nước ngoài sau khóa học “Giao tiếp trọn đời”

Danh Sách Chuyên Gia

Bùi Phương

Chuyên Gia

(1)
(5)