04 tháng 03

Tada!!! Dưới đây là  TOP 5 Reader xuất sắc nhất trong tháng vừa qua! Các bạn có nhiều đóng góp tích cực và mang lại nhiều giá trị tốt đẹp, trải nghiệm chất lượng cho khách hàng qua việc tham gia hoạt động trên TAGO:

?1. NGUYỄN TUỆ MINH


?2. NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG QUỲNH


?3. MIU TAROT


?4. HAI RENAI


?5. LONG TAROT???Quà tặng sẽ được gửi đến cho TOP 5 Reader, xin chúc mừng các bạn!!! 

???Đăng ký tham gia trở thành READERS trên TAGO tại: https://tago.online/register