???BÓI BÀI TRÀ TIÊN TRI TEALEAF???

Bài trà Tea leaf sẽ cho các bạn biết được những sự kiện xảy ra trong vòng những mốc tháng và năm . Và những sự kiện xảy ra sẽ không thay đổi được chính xác đến 80 - 90 % ???


Thuật bói trà đã có từ rất lâu đời và trải qua nhiều nền văn hóa và quốc gia khác nhau, từ Scotland đến Hi Lạp, từ Ấn Độ đến Trung Hoa. Trà tự thân nó đã được khám phá ra cách đây hàng ngàn năm, những người uống trà đã nghiệm ra được những hình dạng tiên tri hình thành từ lá trà trong chén và chứa những nguồn năng lượng siêu hình không thể giải thích được xung quanh chúng. 

Reader - Người đọc bài sẽ dùng bộ bài trà giải mã cho các bạn khi bạn muốn được dự đoán một ngày sắp đến, một tuần, hay một năm, hoặc tìm kiếm nhiều hơn về một chủ đề cuộc sống nào đó.


 ?Bài trà Tealeaf - Một cách thức tuyệt vời để khám phá tương lai! 

???Các Reader cung cấp dịch vụ bói bài trà Tealeaf: 

Vũ Dương 

Trần Jade

Minh Thuỷ

Nguyễn Khánh

Lã Trúc 

Mèo Múp

....


???Hướng dẫn đặt lịch xem bói bài: http://bit.ly/38nqZxt