Đừng bỏ lỡ!!! Chuỗi sự kiện Livestream trải bài Tarot cùng các Hot Reader trên TAGO! ???

>>>Lịch trình Livestream trên Fanpage TAGO
Ngày 06/11 - 21h00: Reader Hoàng Ngọc Bảo Dy
Ngày 09/11 - 20h00: Reader Trần Nguyễn Hoàng My
Ngày 10/11 - 20h00: Reader Hưng Nguyễn
Ngày 17/11 - 21h00: Reader Hoàng Ngọc Bảo Dy
Ngày 23/11 - 20h00: Reader Simon Lee
Ngày 24/11 - 21h00: Reader Vũ Linh Chi
Ngày 27/11 - 21h00: Reader Nguyễn Như
Ngày 30/11 - 21h00: Reader Hoàng Ngọc Bảo Dy

Đến với các Reader trên TAGO, bạn sẽ có cơ hội chia sẻ và tìm hiểu về chính bản thân mình và những câu trả lời thông qua trải bài Tarot.

TAGO và các Reader luôn có mặt ở đây và sẵn sàng mở rộng con tim cho những ai đang cần gỡ rối, những ai đang cần ra quyết định, hay chỉ đơn giản là những ai đang cần lắng nghe và khích lệ. ???