MỪNG NĂM MỚI QUÀ PHƠI PHỚI - Daily Reward 7 ngày điểm danh liên tiếp trên app Tago

⏰ Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/12/2022 - 02/01/2023.

📍 Hướng dẫn:
✨ Bước 1: Tải App và đăng ký tài khoản tại link:
👍 Tải App Android: https://play.google.com/store/apps/details...
👍 Tải App IOS: https://apps.apple.com/.../tago-better-body.../id1459545713

✨ Bước 2: DAILY REWARD - Làm nhiệm vụ điểm danh 7 ngày và nhận ngay Tago Point mỗi ngày

🔥 Vào Profile
Chọn Daily reward -> Chọn Xem 3 hồ sơ của 3 cố vấn

✨ Bước 3: nhận được Tago Point ngay lập tức mỗi ngày

Ngày 1: Nhận 50 Tago Point
Ngày 2: Nhận 50 Tago Point
Ngày 3: Nhận 50 Tago Point
Ngày 4: Nhận 50 Tago Point
Ngày 5: Nhận 50 Tago Point
Ngày 6: Nhận 50 Tago Point
Ngày 7: Nhận 200 Tago Point

Ghi chú:
👍 100% Tago Point được quy đổi hoàn toàn thành Tago Token ($Tago)
👍 Toàn bộ Tago Token nhận được sẽ được khóa cho đến thời điểm đồng Tago lên sàn.
👍 Sau khi active Ví Tago, User sẽ được chuyển Tago Token từ App Tago sang Ví (với điều kiện tài khoản đã KYC – xác minh tài khoản).
—----------------
Tìm thêm thông tin về Tago tại:
Tất cả thông tin TagoVerse: https://linktr.ee/Tagoapp
Kênh xã hội Tago: https://linktr.ee/TagoVerse

#Tago #Tagoverse #MentalMetaverse #MetalHealthCare #dailyreward