01 tháng 10


💻Ở nhà mùa dịch làm việc, học tập online. Suốt ngày chỉ đối diện với màn hình điện thoại, laptop và 4 bức tường lạnh lẽo.

Bạn muốn được giải tỏa căng thẳng trong mùa dịch

🌿Bạn cần được giải tỏa căng thẳng về Sức Khỏe Tinh Thần hay Công việc

BẠN ĐANG CẦN THÔNG ĐIỆP VÀ CHỈ DẪN TRONG MÙA COVID

❣️Hãy chia sẻ với các chuyên gia của TAGO nhé!

Chúng tôi luôn ở đây bên bạn!

📌Mã khuyến mãi tháng 10 dành tặng bạn tại đây:

🔖PHẠM MINH TÚ (giảm 35% ): MTU35

🎉SIMON LEE (giảm 10%): LEE10

🔖NGUYỄN TUỆ MINH (giảm 10%): MINH10

🎉LONG LUDEN (giam20%): LONG20

🔖TRẦN THỊ NAM PHƯƠNG (giảm 10%): TNP10

🎉SUN ÁNH HỒNG (giảm 10%): HONG10

🔖NGUYỄN XUÂN TÌNH (giảm 15%): XTINH15

🎉LÊ MINH TÂM (giảm 10%): MTAM10

🔖KHA KHA TAROT (giảm 10%): KKHA10

🎉HOÀNG THỦY (giảm 10%): HTHUY10

🔖NGUYỄN THỊ NGUYỆT (giảm 10%): NGUYET10

🎉VÕ TRÀ GIANG (giảm 10% ): GIANG10

🔖HÀ THU (giảm 10%): HATHU10

🎉BĂNG BĂNG (giảm 10%): BANG10

🔖Thu Hà (giảm 20%): THUHA20

🎉Võ Thị Minh Tâm Tâm (giảm 50%): TAMTAM50

🔖Thủy Tiên (giảm 10%): TIENT10

🎉Trương Nguyễn Tường Vy (giảm 15%): TVY15

🔖Hạ Mai (giảm 10%): HAMAI10

🎉Đặng Nhi (giảm 10%): DNHI10

🔖QUINN QUINN (giảm 20%): QUIN10

🎉CoCo Vo (giảm 20%): COCO20

🔖Hearts Healing (giảm 10%): MTHAO10

🎉Chang Rize (giảm 10%): CHANGRIZE10

🔖Thiên An (giảm 30%): THIENAN30

🎉Phạm Quang Trung (giảm 50%): QUANGTRUNG50

🔖Huỳnh Thiên Lộc (giảm 15% ): THIENLOC15

Ưu đãi có giới hạn, book lịch TAGO ngay nào!