Để giúp người dùng có những trải nghiệm thiết thực nhất khi trò chuyện, Tago đã đưa ra những tính năng trò chuyện thông qua Chat và Vioce. Thông qua các dữ liệu được người dùng cung cấp, NFT sẽ mô phỏng lại thiết thực nhất về người thân của bạn, giúp người dùng có cảm giác như đang trò chuyện cùng người thân của mình chứ không phải là một AI ảo. Đồng thời, AI này cũng có khả năng đưa ra những lời khuyên, những thông điệp tích cực cho người dùng, giúp người dùng cảm thấy được an ủi nhiều hơn.


Tago mong muốn nhận được góp ý của cộng đồng dành cho dự án, nhằm thúc đẩy giá trị  nhiều hơn của dự án đến với người dùng, giúp tinh thần của người dùng ngày càng tốt hơn.


—--------------------------------------

Finding more information about Tago at:

🌐 All TagoVerse information: https://linktr.ee/Tagoapp

✈️ Tago Social Channel: https://linktr.ee/TagoVerse